Zesítěný gel hyaluronátu sodného pro chirurgii


Detail produktu

Štítky produktu

[0001] Předkládaný vynález se týká zesíťovaného gelu hyaluronátu sodného pro tkáňové výplně pro plastickou chirurgii a způsobu jeho přípravy.Alkalický roztok hyaluronátu sodného reaguje s alkanem s dlouhým řetězcem obsahujícím epoxyskupinu a síťovacím činidlem obsahujícím epoxyskupinu po dobu 2 až 5 hodin při 35 °C až 50 °C za vzniku zesíťovaného hyaluronátu sodného, ​​poté se promyje, gelovat a sterilizovat, aby se připravil gel.Mezi nimi je molární poměr hyaluronát sodný:zesíťující činidlo obsahující epoxyskupinu:alkan s dlouhým řetězcem obsahující epoxyskupinu 10:4~1:1~4;počet atomů uhlíku uvedeného alkanu s dlouhým řetězcem obsahujícího epoxyskupinu je 6 až 18. Gel připravený podle předkládaného vynálezu může na jedné straně účinně zvýšit odolnost vůči enzymolýze, aby se stal stabilnější, a na druhé straně udržovat vynikající biokompatibilita hyaluronátu sodného bez ovlivnění jeho injekční schopnosti.

Zesítěný gel hyaluronátu sodného pro chirurgickou plastickou chirurgii a způsob její přípravy:

Vynález se týká způsobu přípravy zesíťovaného gelu hyaluronátu sodného pro chirurgickou plastickou chirurgii, který se vyznačuje tím, že zahrnuje následující kroky:
(1) Suchý prášek hyaluronátu sodného byl dispergován v 10 % hmotn.hmotn.%~20?Směsný roztok složený z hmotn. % vodného roztoku hydroxidu sodného a acetonu byl použit k získání bazické suspenze hyaluronátu sodného a poté síťovací činidlo 1,4?Butandioldiglycidylether BDDE se rovnoměrně promíchá, aby se získal reakční materiál, aby se zahájila reakce za vzniku zesíťovaného hyaluronátu sodného;Za míchání je reakce dokončena poté, co se reakční materiál udržuje při 35 °C ~ 50 °C po dobu 5-8 hodin, a hodnota pH směsi pevná látka-kapalina po reakci se upraví na 7 pomocí koncentrované kyseliny chlorovodíkové;Kde koncentrace hyaluronátu sodného v reakčním materiálu je 2?% hmotn. ~ 5 % hmotn., hmotnostní poměr síťovacího činidla k hyaluronátu sodnému je (1:1,3) ~ (1:1,8);
(2) Po reakci se odfiltruje pevná a kapalná směs pH=7, aby se odstranila kapalina.Zbývající materiál se promyje acetonem až GC.MS detekovat obsah BDDE pod 2 ppm.Zbývající materiály zahrnují bílý prášek a transparentní gel, a potom se vysušené materiály suší ve vakuu, aby se získal ve vodě nerozpustný bílý suchý prášek, konkrétně prášek zesíťovaného hyaluronátu sodného.
(3) Prosévání a separace zesítěného prášku hyaluronátu sodného získaného vakuovým sušením v kroku ② a sběr prosetého prášku;
(4) Přidání deionizované vody k prosetému prášku shromážděnému v kroku 3 tak, aby prášek zesíťovaného hyaluronátu sodného byl zcela nabobtnal a čištěn po dobu 6 až 10 hodin při pokojové teplotě od 15 do 35 stupňů a gelové částice byly shromážděny do získat zesíťovaný gel hyaluronátu sodného.
(5) Izotonický pufr PBS byl přidán ke gelu odebranému v kroku 4 a purifikován po dobu 6~10 hodin při teplotě místnosti od 15 do 35 stupňů.Po filtraci se PBS odstranil a gel se shromáždil.Gel byl postupně testován pomocí první specifikace a druhé specifikace screeningu.Byly získány 3 různé velikosti gelů a 3 gely byly sterilizovány a naplněny do předem sterilizované injekční stříkačky na jedno použití.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji